Geoblog.pl    Cassanova    Zdjęcia    2010, tym razem za ocean Kanada i USA    no prawie
no prawie
Zobacz wpis z tego miejsca:
ładujemy domek
Zobacz cały album z tej podróży:
2010, tym razem za ocean Kanada i USA
Cassanova
W... :)
zwiedził 26% świata (52 państwa)
Zasoby: 1460 wpisów1460 135 komentarzy135 2080 zdjęć2080 0 plików multimedialnych0