Geoblog.pl    Cassanova    Zdjęcia    2011, ponownie 16 państw odwiedzonych + Dania po raz pierwszy
Cassanova
W... :)
zwiedził 26% świata (52 państwa)
Zasoby: 1460 wpisów1460 135 komentarzy135 2080 zdjęć2080 0 plików multimedialnych0